uzņēmuma dibināšana

Jauna subjekta dibināšana

Dokumentu sagatavošana (elektroniski)20.00
Valdes locekļa un dalībnieku identifikācija10.00
par katru personu
Dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā0.00
Valsts nodeva par reģistrācijusaskaņā ar UR cenrādi
Publikācija Latvijas vēstnesīsaskaņā ar LV cenrādi